کلیدواژه‌ها = موش صحرایی
بررسی اثرات حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات فیزیولوژیک و آسیب شناسی بیضه در موش های صحرایی بالغ تیمار شده با پنکونازول

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 21-29

اعظم نوروزی؛ حبیب اله جوهری؛ مهرداد شریعتی


اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه صبر زرد (آلوئه ورا) بر روند تکوین مخچه در جنین رت های دیابتی شده نوع یک با استرپتوزوتوسین

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 18-25

محمد پوراحمدی؛ احسان راستگو؛ شکوفه آتش پور؛ آرش حسن نژاد؛ محمد عارف باقرزاده؛ حسین کارگر جهرمی


تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


تاثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (zingiber officinale) بر میزان پروفایل لیپیدی موش های صحرایی نر به دنبال دریافت دوکسوروبیسین

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-30

مرضیه نیاکان؛ حبیب اله جوهری؛ مهرداد شریعتی


اثر کوانزیم Q10 بر التهاب عصبی و آسیب سلولی هیپوکامپ در مدل مسمومیت تحریکی با مونوسدیم گلوتامات

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 45-53

زینب ابوطالبی اردکانی؛ محمد امین عدالت منش


کاهش وزن بدن موش های صحرایی نر تحت تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا به دلیل افزایش غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-37

شیوا صالح؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ حسنعلی عابدی؛ مهساسادات سرورزاده؛ حسین کارگر جهرمی


مقایسه اثر عصاره آبی ریشه ارکید (Dactylorhiza maculate) با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد با استفاده از آزمایش فرمالین در موش صحرایی نر بالغ

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-22

10.52547/jmj.18.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ اسماعیل صلح جو؛ آرش حسن نژاد؛ محمد پوراحمدی؛ رضا صحرایی؛ حسن علی عابدی؛ شکوفه آتش پور


اثر عصاره سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna) بر فاکتورها و ساختار هیستولوژیکی کلیه در موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 23-31

10.52547/jmj.17.2.23

میثم احمدی نسب؛ سعید ولی پورچهارده چریک؛ محبوبه سترکی


تاثیرساخارین بر فرآیند اسپرماتوژنز، ساختار بافتی بیضه و محور هورمونی هیپوفیزگناد در موش های صحرایی نژاد ویستار

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 19-29

10.52547/jmj.16.4.19

رضا پاک نژاد؛ وحید حمایت خواه جهرمی


اثر دزهای مختلف تمرین ورزشی و محدودیت کالری بر بیان ژن سوبسترای گیرنده انسولین-1 در آدیپوسیت های موش‌های صحرایی نر چاق

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 49-57

10.52547/jmj.16.2.49

علیرضا دل پسند؛ مهرداد فتحی؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ سلما آهی


مقایسه اثر سافرانال و کروسین بر سطح سرمی آدیپونکتین، پروفایل لیپید و گلوکز در موش های صحرایی سالم و مبتلا به دیابت نوع یک

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-59

10.52547/jmj.15.3.8

سید دامون صدوقی


اثر کاتچین بر سطح سرمی سایتوکین‌های التهابی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و آسیب اکسیداتیو DNA بافت تخمدان در موش های صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 23-35

10.29252/jmj.15.1.23

راهله رهباریان؛ سید دامون صدوقی


اثر سطوح غیرطبیعی تستوسترون بر بیان کیس پپتین در هیپوتالاموس موش صحرایی نر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 43-49

10.29252/jmj.15.1.43

محمدسعید صالحی؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی؛ مهیار جان احمدی


بررسی اثر دارچین بر رفع مسمومیت ناشی از سرب بر تغییرات هورمون های جنسی در موش صحرایی ماده بالغ

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-7

10.29252/jmj.14.3.1

پروین باقرزاده


اثر عصار آبی گیا مفری بر کولیت زخمی در موشها ی صحرایی ونر بالغ

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 9-17

10.29252/jmj.14.1.9

سعیده احمدی نژاد


بررسی اثر پیش تغذیه عصاره زیره سبز (Cuminum cyminum) بر افزایش نفوذپذیری سد خونی- مغزی حاصل از سکته مغزی در موش صحرایی

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-6

10.29252/jmj.13.4.1

مهدیس منصوری؛ مهدی رهنما؛ معصومه اسلامی


اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 34-45

حبیب اله جوهری؛ منا والی پور؛ سمانه ذوالقدر جهرمی؛ حسین کارگر جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی


نقش محافظتی عصاره چای سبز بر عملکرد بافت تخمدان روی موش های صحرایی تیمارشده با حشره کش مالاتیون

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 52-64

10.29252/jmj.13.3.52

مرضیه السادات حسینی شهر خفری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی


بررسی اثرات روغن گردو بر برخی از پارامترهای اسپرم، در موش های صحرایی تحت تیمار با بوسولفان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-6

10.29252/jmj.13.1.1

خاتون رضایی؛ حیدر آقابابا؛ لادن صادقی


تاثیر عصاره آبی برگ انبه بر بافت بیضه و شاخص های باروری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 27-35

10.29252/jmj.13.1.27

سمانه باغبان؛ وحید حمایت خواه جهرمی


اثر عصاره هیدروالکلی گل‌گاوزبان ایرانی در کنترل قند خون و وزن موش‌های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-44

10.29252/jmj.13.1.37

مینو محمودی؛ هادی گلمحمدی؛ سیامک شهیدی


اثر حفاظتی ویتامین C بر تغییرات بافتی کلیه موش صحرایی مورد مواجهه با آفت کش دلتامترین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 45-55

10.29252/jmj.13.1.45

فرنگیس قاسمی؛ هیفا سعدونی؛ حبیب الله جوهری


اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 1-8

10.29252/jmj.12.4.1

منا والی پور؛ حبیب اله جوهری؛ سمانه ذوالقدری جهرمی؛ حسین کارگر؛ الهه سامانی جهرمی


تاثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 12، شماره 3، تیر 1393، صفحه 23-30

10.29252/jmj.12.3.23

فرزانه نظری؛ حبیب اله جوهری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی؛ حسین کارگر


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر پس از تیمار با داروی سیکلوفسفامید

دوره 12، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 1-8

10.29252/jmj.12.2.1

نجمه رجبی؛ حجت اله کریمی جشنی