اصول اخلاقی انتشار مقاله

اخلاق نشر

مجله علوم پزشکی پارس فصلنامه علمی پژوهشی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جهرم است.

کد تصویب کمیته ملی اخلاق: بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلیه مقالات ارسالی به مجلات باید قبلا در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ثبت و دارای کد تایید کمیته اخلاق باشند که در متن مقاله به آن اشاره شده باشد.

حق تالیف و دسترسی: این مجله دسترسی آزاد به محتوای خود را بر این اصل قرار داده که در دسترس قرار دادن تحقیقات به صورت رایگان برای عموم، منجر به تبادل دانش به شکل گسترده خواهد شد. کلیه مقاله های نشریه تحت شرایط مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 در دسترس هستند. این بدان معنی است که هرگونه استفاده غیرتجاری، اشتراک گذاری، اقتباس، توزیع و تکثیر را در هر قالبی مجاز می داند، تا زمانی که ارجاع دهی به مقاله اصلی به درستی صورت پذیرد.

آرشیو نشریه: مجله در حال حاضر به صورت الکترونیکی در صفحه اصلی و منوی "مرور" بایگانی می شود.

حق مالکیت: مجله علوم پزشکی پارس تحت مالکیت و پشتیبانی کامل دانشگاه علوم پزشکی جهرم است. ثبت نام، بررسی و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

نشانی سایت: پایگاه اینترنتی مجله به نشانی: http://jmj.jums.ac.ir/  قابل دسترسی است.

رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی: اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد  ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب و مجله حق هرگونه اقدام قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.

  • جعل داده‌ها: عبارت است از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثال‌هایی از این تخلف است.

  • تحریف داده‌ها: عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع‌آوری داده‌ها دست‌کاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگ‌تر، بزرگنمایی شود تا نتایج پژوهش به اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.

  • سرقت علمی: شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی‌برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.

  • دست‌کاری منابع: درج منابع متعدد در قسمت پایانی مقاله در حالی که در محتوای متن نامی از آن‌ها برده نشده یا درج منبع ساختگی برای هر قسمت از محتوای مقاله و یا به روز کردن عامدانه تاریخ منابع، غیرمجاز است.

  • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده، فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

  • انتساب غیرواقعی: منظور انتساب غیرواقعی نویسنده به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته است.

  • ارسال مجدد: مقاله یا بخشی از آن که در یک نشریه داخلی یا خارجی در جریان داوری و چاپ است را نمی‌توان برای سایر نشریه‌ها ارسال مجدد کرد.

  • انتشار هم‌پوشان: نمی‌توان داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای با عنوان جدید منتشر کرد.

  • سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه‌ی مؤلفان لیست شده در مقاله می‌بایست در انجام آن سهیم باشند.

 نحوه برخورد با رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

در صورتی که هر یک از رفتارهای غیراخلاقی نامبرده به عنوان یک اشتباه تلقی شود، بلافاصله به نویسندگان اطلاع داده می‌شود و امکان تصحیح برای آنان فراهم می‌گردد. اما در صورتی که عامدانه تشخیص داده شود، ضمن اطلاع به نویسندگان، مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت برداشته می‌شود. همچنین نام نویسندگان در لیست سیاه فصلنامه علمی پژوهشی پارس قرار می‌گیرد و مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها، مؤسسه ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده اند، اطلاع داده خواهد شد. مجله علمی پژوهشی پارس تمامی مقالات ارائه شده را با دقت بررسی نموده و با هرگونه رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی در هر مرحله از انتشار برخورد می‌نماید.