درباره نشریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس، مجله رسمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مقالات مختلف پژوهشی در رابطه با مطالعات بالینی، آزمایشگاهی، تحقیقات برروی حیوانات  و پژوهش های انجام شده در حیطه  های مختلف پزشکی  و پیراپزشکی را برای  بررسی و چاپ مدنظر قرار می دهد. این مجله مقالات مربوط به مشکلات شایع و متمایز پزشکی و همچنین پژوهش هایی در حیطه ی آموزش پزشکی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هدف از انتشار این مجله افزایش سطح دانش و آگاهی  به وسیله انتشار یافته های جدید پزشکی می باشد.این مجله مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی، در هفتادوهشتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشورشد و دراواخر سال ۱۳۹۳ با گرفتن مجوز از وزارت مطبوعات کشور از مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم  به مجله علوم پزشکی پارس تغییر نام یافت.