مجله علوم پزشکی پارس، مجله علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی، در هفتادوهشتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شد و در اواخر سال ۱۳۹۳ با گرفتن مجوز از وزارت مطبوعات کشور از مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم  به مجله علوم پزشکی پارس تغییر نام یافت.

تاثیر داروی ترانگزامیک اسید بر میزان تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی

صفحه 1-9

مجتبی قائدی؛ صادق صنیع؛ مجتبی سهراب پور


بررسی سواد سلامت و عوامل مؤثر بر آن در مراجعین مراکز خدمات جامع سلامت شهر جهرم در سال 1401

صفحه 10-17

فاطمه رضایی؛ سیده سرور هاشمی؛ طاهره رحیمی


بررسی اثر ملاتونین و تیزانیدین بر پارامترهای همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت

صفحه 18-25

مجید وطن خواه؛ مهرداد ملک شعار؛ پوریا ادیبی؛ طیبه زارعی؛ نجلا طهمورسی


موانع همدلی در پرستاران بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه تحلیل محتوا

صفحه 26-35

مرضیه محمدی؛ زهره پارسا یکتا؛ حمید پیروی؛ نعمت الله فاضلی


بررسی تاثیر ال-آرژنین بر بلاستوسیستیس ساب تایپ 3 در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 36-45

مریم احمدی؛ جاوید صدرایی؛ عبدالحسین دلیمی؛ مجید پیرستانی


بررسی تاثیرآموزش براساس نظریه روابط بین فردی پپلائو برتاب‌آوری زنان سرپرست خانوار

صفحه 46-53

حانیه پروانه پور؛ رویا ترکاشوند؛ مریم رادمهر


بررسی شیوع مقاومت به کلاریترومایسین در بین سویه های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیماران با مشکلات گوارشی

علیرضا احمدزاده؛ زهره افتخاری؛ ژاله محسنی فر؛ مصطفی رضایی طاویرانی


افزایش زمان پرتودهی در سلول های سرطانی رده MCF-7 و فعال شدن مسیرهای مرتبط با دیابت نوع 1

مجید کوثری؛ محمد رضا تقوا؛ اباذر روستازاده