مجله علوم پزشکی پارس، مجله علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی، در هفتادوهشتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شد و در اواخر سال ۱۳۹۳ با گرفتن مجوز از وزارت مطبوعات کشور از مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم  به مجله علوم پزشکی پارس تغییر نام یافت.

تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


مقایسه روش سونوگرافی ‏Real-time‏ داخل تراشه ای با سایر روش های مرسوم در تائید محل قرارگیری لوله تراشه ‏

آرمان حاکمی؛ پویا اباذریان؛ سید رضا حبیب زاده؛ رضا اخوان؛ مجید خادم رضاییان؛ روحیه فرزانه؛ مهدی فروغیان


مقایسه کتامین و دکسمدتومیدین در حفظ ثبات همودینامیک در جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور

مجتبی قائدی؛ صادق صنیع؛ رضا صحرایی؛ لهراسب طاهری؛ نیلوفر رزم اور