دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 18، دی 1390 
اثر عصاره‌های آبی و متانولی جاشیر در درد ناشی از فرمالین در موش سوری

صفحه 1-7

10.29252/jmj.9.4.1

معصومه امام قریشی؛ علی تقوی؛ کتایون جاویدنیا


بررسی اثر عصاره خارخاسک بر اسپرماتوژنز رت

صفحه 8-13

10.29252/jmj.9.4.8

حجت اله کریمی جشنی؛ سمیرا ملک‌زاده شیروانی؛ فرهنگ هوشمند


شیوع اختلالات خواب و برخی علل و پیامدهای مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 1387

صفحه 14-19

10.29252/jmj.9.4.14

رسول اسلامی اکبر


بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

صفحه 20-26

10.29252/jmj.9.4.20

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ فاطمه امام قریشی؛ مرضیه حسینی


اثر هندوانه ابوجهل بر گلوکز خون در خرگوش های دیابتی

صفحه 27-32

10.29252/jmj.9.4.27

نازنین دشتی؛ مرضیه زمانی؛ رضا مهدوی؛ علیرضا استادرحیمی


بررسی عوامل موثر بر مصرف نوشابه‌های گازدار در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان فاروج در سال 1389

صفحه 33-39

10.29252/jmj.9.4.33

طاهره دهداری؛ طاهره مرگن


تغییرات هورمون رشد و قند خون بعد از تمرین زیربیشینه و بیشینه در نوجوانان ورزشکار

صفحه 40-46

10.29252/jmj.9.4.40

اصغر نیک سرشت؛ شریف رضائی تزنگی؛ ابراهیم خوشنام


مقایسه تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان زاهدان درباره پیشگیری از حوادث و سوانح در سال تحصیلی 87-86

صفحه 47-53

10.29252/jmj.9.4.47

مهین نادری‌فر؛ مجیدرضا اکبری زاده؛ محبوبه بیات