بررسی عوامل موثر بر مصرف نوشابه‌های گازدار در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان فاروج در سال 1389

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: گرایش زیاد مردم ایران به مصرف نوشابه‌های گازدار و ضررهای ناشی از مصرف این نوع نوشابه‌ها نگرانی جامعه علمی و پزشکی را در پی داشته است. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر مصرف نوشابه‌های گازدار در دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان فاروج از توابع خراسان شمالی می‌باشد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی روی 222 نفر دانش‌آموزان پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی شهرستان فاروج که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که پس از بررسی روایی و پایایی آن، توسط دانش‌آموزان مورد مطالعه تکمیل شد. سپس داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد 1/94 درصد از دانش‌آموزان نوشابه‌های گازدار می‌نوشند و محل مصرف اکثر آن‌ها خانه و سپس مهمانی‌ها می‌باشد. مهم‌ترین علل مصرف نوشابه‌های گازدار توسط دانش‌آموزان به ترتیب ‏دوست‌داشتن طعم نوشابه، نوشیدن نوشابه توسط دوستان، دریافت پول توجیبی از والدین و لذت‌بخش بودن خوردن نوشابه به همراه غذا بود. نتیجه‌گیری: میزان مصرف نوشابه در دانش‌آموزان بالاست و انجام مداخلات چندگانه با تمرکز روی مهم‌ترین عوامل موثر بر مصرف آن، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of factors associated with soft drink consumption among secondary school students in Farooj city, 2010

نویسندگان [English]

  • tahereah dehdari
  • tahereah margen

چکیده [English]

Introduction: There is a high tendency for consumption of soft drinks in Iran and worldwide. Scientific and medical community is concerned about the harmful side effects of such drinks. This study aimed to determine the factors associated with soft drink consumption in secondary school students in Farooj city in 2010. Material and Methods: This is a descriptive-analytical study. A convenience sample included 222 students studying in secondary schools in Farooj city. They were selected through multi-stage sampling method. The data were collected through two questionnaires made by the researcher. Reliability and validity of the scales were estimated. The data were analyzed using SPSS software for Windows. Results: The results showed that 94.1% of the students regularly consume soft drink. The majority of the students are drinking it at home and then in the parties. About half of the students reported that soft drink consumption can increase obesity, osteoporosis, teeth decay and reduce the appetite. Important reasons for soft drink consumption among the students were consumption of soft drink by friends, enjoying soft drink with meals, interest in flavored soft drinks and receiving pocket money of parents. Conclusion: The rate of consumption of soft drinks among the students is high. Interventional programs focusing on the most important factors affecting its consumption are recommended to be held.

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • Taste
  • factors