دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 21، دی 1391 
کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک

صفحه 1-7

10.29252/jmj.10.3.1

راهله جوان‌بختیان قهفرخی؛ عباس عباس‌زاده


ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله با فاصله بین قاعدگی در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک

صفحه 9-14

10.29252/jmj.10.3.9

شهربانو صالحین؛ فاطمه واثق رحیم‌پرور؛ عزیز شهرکی واحد؛ احمد عزیزی مقدم


اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

صفحه 15-26

10.29252/jmj.10.3.15

سمیرا حسن‌زاده پشنگ؛ حسین زارع؛ احمد علی‌پور


بررسی الگوی تغذیه، سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به پوکی استخوان

صفحه 27-32

10.29252/jmj.10.3.27

افسانه احمدی؛ نگار زمانی نور؛ سمانه رحمدل؛ نجمه فرجی؛ راحله توکلی علیایی


جداسازی و شناسایی آمیب‌های آزادزی (نگلریا و آکانتامبا) در منابع آب شیراز بر اساس ویژگی‌های مورفولوژی

صفحه 33-42

10.29252/jmj.10.3.33

شکوفه قدرقدر جهرمی؛ کاوس صلح‌جو؛ محمدجواد نوروزنژاد؛ ریحانه روحی؛ سمانه ضیاء جهرمی


بررسی تأثیر جانبی شدن مغز بر عملکرد حافظه

صفحه 43-50

10.29252/jmj.10.3.43

مریم شاهنده؛ احمد علی‌پور


بررسی میزان نیاز به ترانسفوزیون خون و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت جراحی پروستات

صفحه 51-55

10.29252/jmj.10.3.51

کامیار توکلی طبسی؛ شبنم محمدی؛ هدی جلایر


اثر تزریق داخل بطن مغزی اسید اسکوربیک بر دریافت غذا در موش‌های صحرایی نر

صفحه 57-63

10.29252/jmj.10.3.57

مهدی عباس‌نژاد1؛ محمد صوفی‌آبادی؛ علی مقیمی؛ نرگس صادقیان مقدم


بررسی شاخص‌های رشد و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر شش سال مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهری شیراز در سال 1387

صفحه 65-70

10.29252/jmj.10.3.65

فریبا قهرمانی؛ فاطمه حسینی؛ کامل قبادی داشدبی