دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 22، تیر 1391 
سطح سرمی آهن، مس و روی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 1-5

10.29252/jmj.10.4.1

مهدی ایرانمنش؛ فرهاد ایرانمنش؛ حامد صادقی


تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت

صفحه 7-12

10.29252/jmj.10.4.7

مریم پورفرید؛ حجت اله کریمی جشنی؛ فرهنگ هوشمند


عفونت استرونژیلوئیدس استرکورالیس : عفونت انگلی فراموش شده در بیماران مبتلا به سرطان

صفحه 13-18

10.29252/jmj.10.4.13

سمیرا اسماعیلی؛ مهدی فخار؛ شعبان گوهردهی؛ قاسم جان‌بابائی؛ احسان احمدپور؛ رضا باستانی


کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیالیزی

صفحه 19-27

10.29252/jmj.10.4.19

اعظم نامدار؛ شیوا بیگی زاده؛ صدیقه نجفی پور


تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر هورمون‌های جنسی موش صحرایی نر بالغ

صفحه 29-34

10.29252/jmj.10.4.29

محمد پوراحمدی؛ مریم باقری؛ حجت‌اله کریمی جشنی؛ حسین کارگر جهرمی؛ صفر زارعی


اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال 1387

صفحه 35-41

10.29252/jmj.10.4.35

سوسن ترابی؛ لیلا شهریاری؛ راضیه زاهدی؛ سمیرا رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان


اثر امتحان‌های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان

صفحه 43-48

10.29252/jmj.10.4.43

مرتضی پوراحمد؛ سارا فدایی؛ سید محمد کاظم تدین؛ حسن ضابطیان


اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول‌های سیستم ایمنی موش‌های صحرایی دیابتی

صفحه 49-54

10.29252/jmj.10.4.49

اصغر نیک سرشت؛ شهرزاد فهرستی حقیقی؛ کاوس صلح جو؛ حسین کارگر جهرمی


ازوتمی در نوزادان مبتلا به هیپربیلروبینمی

صفحه 55-59

10.29252/jmj.10.4.55

فاطمه امام قرشی؛ نسرین محمودی؛ مریم رودکی


اثربخشی دارودرمانی، تن‌آرامی و درمان ترکیبی در کاهش اضطراب و میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در بیماران با تشخیص اختلال اضطراب منتشر

صفحه 61-68

10.29252/jmj.10.4.61

سید ابراهیم حسینی؛ زهره تدین