دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1389 
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی لیشمانیوز پوستی در بیماران مراجعه کننده به گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی شیراز و اهمیت کاربرد روش PCR در تشخیص بیماری

صفحه 2-6

10.29252/jmj.8.1.2

مهدی فخار؛ فتانه میکائیلی؛ غلامرضا حاتم؛ پروانه حبیبی؛ مهدی کرمیان؛ محمدحسین معتضدیان؛ الهام بنی مصطفوی


تاثیر جزء پروتئینی و DNA توکسوپلاسما گوندی بر تولید نیتریک اکساید و رشد و بقاء ماکروفاژهای صفاقی

صفحه 7-13

10.29252/jmj.8.1.7

سعید دانشمندی؛ منیره حاجی مرادی؛ مریم رودباری؛ افشین آماری


استرس مزمن شناوآدرناکتومی به غلظت لپتین پلاسما در موش صحرائی

صفحه 14-18

10.29252/jmj.8.1.14

حسین کارگر جهرمی؛ پروین زارعیان؛ زهرا کارگرجهرمی؛ مهسا کوشا


تاثیر تمرین های حس عمقی- کششی و قدرتی در بهبود عملکرد اندام تحتانی افراد با سندرم استرسی تی بیا

صفحه 19-27

10.29252/jmj.8.1.19

فاطمه غیاثی؛ اصغر اکبری؛ هانیه شوروئی


خود ارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صفحه 28-36

10.29252/jmj.8.1.28

مسعود بحرینی؛ مرضیه معطری؛ محمد حسین کاوه؛ فضل الله احمدی


مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم های اول و آخر کارشناسی پرستاری و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 1386

صفحه 38-45

10.29252/jmj.8.1.38

رسول اسلامی اکبر؛ فریده معارفی


بررسی مشکلات بخش مدارک پزشکی بیمارستان های مطهری و پیمانیه در سال 1387

صفحه 47-51

10.29252/jmj.8.1.47

محمد پارسا محجوب؛ سید محمد احسان فرح آبادی؛ مهسا دلیر


ارائه یک دوره برنامه آموزش ترکیبی وبررسی اثرات شناختی آن بر دانشجویان

صفحه 52-63

10.29252/jmj.8.1.52

لیلی مصلی نژاد؛ احمد علی پور؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ سید محمد شیری