دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1389 
اثر تمرینات هوازی بر چربی و قند خون مردان روزه دار

صفحه 1-6

10.29252/jmj.8.4.1

اصغر نیک سرشت؛ نرجس بصیرت


شیوع حساسیت به لاتکس در کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تحت همودیالیز در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1385

صفحه 7-13

10.29252/jmj.8.4.7

سیدحسام الدین نبوی زاده؛ رضا امین؛ محمد ذوالعدل


ارزیابی آسپیراسیون سوزنی تیروئید از نظر تطابق با یافته های پاتولوژی

صفحه 14-21

10.29252/jmj.8.4.14

مژگان سنجری؛ امین مهدوی


خودارزیابی معلمان مدارس ابتدایی نسبت به مساله سوء استفاده جنسی از کودکان و لزوم گزارش آن

صفحه 22-27

10.29252/jmj.8.4.22

سجاد آلبوکردی؛ محمد نیکوسیر جهرمی؛ لیلی مصلی‌نژاد؛ جواد خدادادی


بررسی شیوع و عوامل مرتبط با دردهای ستون فقرات در کارگران صنایع غذایی شهر شیراز

صفحه 28-35

10.29252/jmj.8.4.28

سید علیرضا درخشان راد؛ فهیمه کمالی سروستانی؛ سید محمد رضا دستغیبی؛ عباس علیپور


ارزیابی زنان باردار در زمینه عفونت های ادراری بر مبنای سازه های مدل اعتقاد بهداشتی

صفحه 36-42

10.29252/jmj.8.4.36

محمدحسین تقدیسی؛ الهام نژادصادقی


آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمان

صفحه 43-48

10.29252/jmj.8.4.43

معصومه عابدزاده؛ محبوبه تائبی؛ زهره سادات؛ فرزانه صابری


مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران

صفحه 49-55

10.29252/jmj.8.4.49

مرجان مردانی حموله؛ عزیز شهرکی واحد؛ مهین روزی طلب