دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 13، تیر 1389 
تأثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در رت نر

صفحه 1-6

10.29252/jmj.8.3.1

حجت اله کریمی جشنی؛ فاطمه دخانچی؛ فرهنگ هوشمند


بررسی لیشمانیوز جلدی شهری در لارستان طی سال های87- 1385

صفحه 8-11

10.29252/jmj.8.3.8

عزیزاله دهقان؛ فریبا قهرمانی؛ بشیر هاشمی


عیوب انکساری و سردردهای میگرنی

صفحه 12-17

10.29252/jmj.8.3.12

حامد مومنی مقدم؛ حبیب ا... نعمتی؛ فرشاد عسگری زاده؛ حسین انصاری؛ مرضیه احسانی


سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید انسانی در شهرستان جهرم

صفحه 18-24

10.29252/jmj.8.3.18

کاوس صلح جو؛ اکبر کاظمی؛ شهره جلوداری


مقایسه سنجش حرارت بدن با سه روش تب سنج جیوه ای، تیمپانیک و پوستی: کدام انتخاب مناسب؟

صفحه 25-28

10.29252/jmj.8.3.25

ناهید زندگانی؛ سوسن ربیعی؛ زهرا تجرد


آگاهی و نگرش دانشجویان آموزش عالی علمی _ کاربردی جهاد دانشگاهی تهران نسبت به اکستازی

صفحه 29-33

10.29252/jmj.8.3.29

گیتی خوشه مهری؛ گیتی ابراهیم طاهری؛ هادی طهرانی؛ سعید فطین


بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران

صفحه 34-40

10.29252/jmj.8.3.34

عزیز شهرکی واحد؛ مرجان مردانی حموله؛ جواد سنچولی؛ سودابه حامدی شهرکی


نیازسنجی مهارت های زندگی در دختران پایه سوم دبیرستان های دولتی شهرستان جهرم از دیدگاه دانش آموزان، والدین و دبیران در سال 89-1388

صفحه 41-47

10.29252/jmj.8.3.41

مهناز صلحی؛ مریم صحراییان؛ حمید حقانی؛ شیوا بیگی زاده