دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 30، مهر 1393 
اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

صفحه 1-8

10.29252/jmj.12.4.1

منا والی پور؛ حبیب اله جوهری؛ سمانه ذوالقدری جهرمی؛ حسین کارگر؛ الهه سامانی جهرمی


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

صفحه 9-17

10.29252/jmj.12.4.2

ملیحه حاجیانی؛ حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه


مقایسه تاثیر طب فشاری در نقطه SP6 و رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول زایمان

صفحه 17-22

10.29252/jmj.12.4.3

سهیلا حاج قاسمعلی؛ صدیقه امیرعلی اکبری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ رضا حشمت


تاثیر تمرین تناوبی و سن بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش های صحرایی نر نژاد ویستار

صفحه 23-30

10.29252/jmj.12.4.4

الله یار عرب مومنی؛ حمید محبی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ احمد ریاسی؛ محمد مرندی


مقایسه نتایج آزمایش شمارش کامل سلولی نمونه خون گرفته شده از روش معمول خونگیری وریدی و خط انفوزیون ورید محیطی به دنبال تزریق مایعات

صفحه 31-36

10.29252/jmj.12.4.5

محمدرضا یزدانخواه فرد؛ محبوبه تقی زادگان زاده؛ محمدرضا فرزانه؛ کامران میرزایی


تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی نر بالغ

صفحه 37-41

10.29252/jmj.12.4.6

حبیب اله جوهری؛ مریم خاوریان؛ مختار مختاری؛ مهسا کمالی؛ حسین کارگر جهرمی


تاثیر طب سوزنی بر میزان درد پس از اعمال جراحی باز کلیوی

صفحه 42-48

10.29252/jmj.12.4.7

امیر گلچیان؛ کامیار توکلی طبسی؛ پریسا امینی؛ رحیم تقوی؛ شبنم محمدی


مطالعه میزان تغییرات هورمون های جنسی (هورمون محرک فولیکول، استروژن و تستوسترون) طی فاز فولیکولار و لوتئال و اختلالات جنسی در زنان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس

صفحه 49-56

10.29252/jmj.12.4.8

سوسن شاهدایی زاده؛ محمد امین عدالت منش؛ مهرزاد مقدسی