دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 29، تیر 1393 
بررسی اثر آبی- الکلی عصاره جفت بلوط (Quercus castanifolia) بر کبد موش های صحرایی (نژاد ویستار)

صفحه 7-1

10.29252/jmj.12.3.7

فرنگیس قاسمی؛ مینا مومن زاده؛ محمود نجفیان؛ حسین کارگر جهرمی


مقایسه تاثیر تمرینات ورزشی مقاومتی و استقامتی بر علایم جسمانی و روانی-رفتاری سندرم پیش قاعدگی

صفحه 9-14

10.29252/jmj.12.3.9

حسن علی عابدی؛ اصغر نیک سرشت؛ فهیمه تشکریان


الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باسیل‌های گرم منفی جداسازی شده از کشت ادرار مراجعین بزرگسال و سرپایی آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان ولی‌عصر شهرستان فسا طی سال‌های 1391 و 1392

صفحه 22-15

10.29252/jmj.12.3.22

علیرضا مولازاده؛ عباس شاهی؛ محمدسعید غلامی؛ سهراب نجفی پور؛ فرزانه مباشری؛ سمیه جعفری؛ جلال الدین اشرف منصوری


تاثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش های صحرایی ماده بالغ

صفحه 23-30

10.29252/jmj.12.3.23

فرزانه نظری؛ حبیب اله جوهری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی؛ حسین کارگر


تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بیماران پیوند کلیه

صفحه 38-31

10.29252/jmj.12.3.38

محسن ثالثی؛ الهام شکور؛ سمیه پوران فر؛ مریم کوشکی جهرمی؛ جمشید روزبه


وضعیت کنترل عفونت در آرایشگاههای مردانه شهر شیراز

صفحه 39-48

10.29252/jmj.12.3.39

مجید نوذری؛ محمدرضا سمائی؛ محمدرضا شیردره


تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار

صفحه 49-57

10.29252/jmj.12.3.49

مرضیه جلالی؛ محسن شمسی؛ نسرین روزبهائی؛ کورش کبیر


بررسی هیستوپاتولوژیکی تاثیرآنزیم آلکالین فسفاتاز بربافت کبد موش نر بالغ ویستار بر پایه مهارآنزیمی

صفحه 59-65

10.29252/jmj.12.3.59

الهه سامانی جهرمی؛ سمانه ذوالقدری جهرمی؛ حسین کارگر