دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1392 
تأثیر دوازده هفته تمرینات هوازی بر میزان ابستاتین سرم در زنان چاق

صفحه 1-8

10.29252/jmj.11.4.1

فرزانه تقیان؛ مریم ذوالفقاری


اثر علف کش گلیفوزیت بر بافت کلیه در موش های صحرایی ماده بالغ

صفحه 9-16

10.29252/jmj.11.4.2

حجت اله کریمی جشنی؛ لاله نوین؛ محمد پوراحمدی


شناسایی مقاومت القایی به کلیندامایسین در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین به روش D-zone Test

صفحه 17-23

10.29252/jmj.11.4.3

ساره سعادت؛ کاوس صلح جو؛ اکبر کاظمی؛ جلال مردانه


بررسی جامع نقش عوامل تاثیر گذار بر آشفتگی خواب در دانشجویان

صفحه 25-33

10.29252/jmj.11.4.4

اسحق رحیمیان بوگر؛ مهدی قدرتی میرکوهی


میزان پیشگیری از بروز استفراغ در استفاده از چهار داروی اوندانسترون , متوکلوپرامید, هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت

صفحه 35-41

10.29252/jmj.11.4.5

مسعود قانعی؛ رضا صحرایی


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تخمه کدو تنبل بر شروع اووژنز و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ

صفحه 43-51

10.29252/jmj.11.4.6

سمانه معتمد جهرمی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ حبیب اله جوهری؛ حسین کارگر جهرمی


عـوامل مرتبط با بروز کمردرد بعد از بی حسی نخاعی در جراحی سزارین

صفحه 53-59

10.29252/jmj.11.4.7

1- سعید پاسبان نوقابی؛ آرش حمزه ای؛ 3- سیّد حسین ناظمی؛ حسین کامران بیلندی


مقایسه کیفیت زندگی زنان تحت درمان هورمونی و هیسترکتومی به علت خونریزی غیر طبیعی رحم

صفحه 59-65

10.29252/jmj.11.4.8

اشرف کاظمی؛ مینا همایونی؛ فخری صبوحی