دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1392 
تأثیر آموزشی برچسب دار کردن ساختارهای اعضای بدن در یادگیری درس عملی کالبدشناسی

صفحه 1-6

10.29252/jmj.11.1.1

محمد پوراحمدی؛ دانش جوشقانی؛ صدیقه نجفی‌پور؛ شیوا بیگی‌زاده


عوامل موثر بر حضور و عدم حضور در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

صفحه 7-14

10.29252/jmj.11.1.2

محمدیاسین کرمی؛ آیدا امانت؛ اطهر راسخ جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


تاثیرآموزش تن آرامی به مادران باردار بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان

صفحه 15-21

10.29252/jmj.11.1.3

منیره طوسی؛ مرضیه اکبرزاده؛ نجف زارع؛ فرخنده شریف


تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین استراحتی و کاهش چربی زنان جوان غیر فعال

صفحه 23-31

10.29252/jmj.11.1.4

محمد رضا کردی؛ ثروت چوپانی؛ محمد همتی نفر؛ زینب چوپانی


جداسازی زیرگروه B-1 لنفوسیت های B از خون بند ناف انسان

صفحه 33-40

10.29252/jmj.11.1.5

جواد سنچولی؛ نریمان مصفا؛ عزیز شهرکی واحد؛ غلامحسین فرجاه


اثر تمرینات هوازی طولانی مدت روی مقادیر آدیپونکتین سرم و حساسیت انسولین در بیماران دیابتی نوع 2

صفحه 41-48

10.29252/jmj.11.1.6

حشمت‌الله پارسیان؛ مجتبی ایزدی؛ داوود خورشیدی؛ فتانه خانعلی


بررسی وضعیت خارش پوست و ارتباط آن با کفایت دیالیز و فاکتورهای خونی در بیماران همودیالیزی سال 90

صفحه 55-49

10.29252/jmj.11.1.7

لیلا ملک مکان؛ مهراب صیادی؛ مریم پاک فطرت


اثرات اسانس روغنی مرزه خوزستانی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله، اوره و کراتینین سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی

صفحه 57-62

10.29252/jmj.11.1.8

حسن احمدوند؛ مجید طوافی؛ علی خسروبیگی


اثر تقویت حافظه با استفاده از آگونیست کولینرژیک و موسیقی در پیدایش وابستگی به مورفین به روش ترجیح مکان شرطی در موش سوری نر

صفحه 63-71

10.29252/jmj.11.1.9

سید ابراهیم حسینی؛ مختار مختاری؛ اکبر وحدتی؛ نعمت اله رزمی؛ فرناز توکلی


بررسی اثر عصاره آبی ریشه ی گیاه ثعلب برساختار بافت بیضه و هورمون های جنسی در موش نر

صفحه 71-76

10.29252/jmj.11.1.10

زهره فرجی؛ حسین نیک‌زاد‍؛ کاظم پریور؛ محسن نیک‌زاد