دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تیر 1400 
کارآزمایی بالینی

صفحه 1-7

راضیه زاهدی؛ کرامت اله رحمانیان؛ وحید رحمانیان


گزارش یک مورد: درمان جراحت عمیق در بند آخر انگشت رینگ با مرهم گیاهی

صفحه 8-13

علیرضا هاشمی؛ نوید کلانی؛ محمد مظاهر بوجانی؛ معصومه پورمختاری


آیا ایبوبروفن وریدی اثری بر کنترل درد و میزان مصرف مخدر بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی دارد؟ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

صفحه 14-22

مهرداد ملک شعار؛ محید وطن خواه


مقایسه اثر گیاه کرفس کوهی Kelussia odoratissima Mozaff بر بیان ژن SREBP-1C در رت های مبتلا به کبد چرب و رت های سالم

صفحه 23-32

زهرا حق شناس؛ نوشا ضیاء جهرمی


کاهش وزن بدن موش های صحرایی نر تحت تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا به دلیل افزایش غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین

صفحه 33-37

شیوا صالح؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ حسنعلی عابدی؛ مهساسادات سرورزاده؛ حسین کارگر جهرمی


علل دیس پنه ناگهانی زنان باردار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

صفحه 38-44

معصومه ربیعی پور؛ امین بشارت؛ شبنم وظیفه خواه


خصوصیات همه گیرشناسی مبتلایان به اچ آی وی/ ایدز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال های 1373 تا 1399

صفحه 45-54

حجت اله خسروانی پور؛ مجید میرمحمد خانی؛ لیلا نجفی؛ محمد علی داورپناه


فراوانی بالای آمیب های آزادزی در حفره دهان بیماران سرطانی در شهرکاشان در سال های 1399-1398

صفحه 55-62

طیبه تقی پور؛ سیما راستی؛ مهدی دلاوری؛ حسین هوشیار؛ سید غلامعباس موسوی؛ محسن اربابی