دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 55، فروردین 1400 
تاثیر سیکلوفسفامید بر میزان بیان miRNA-15a در سلول B ترانسفورم شده با ویروس اپشتاین بار

صفحه 1-9

10.52547/jmj.19.1.2

عبدالرضا ستوده جهرمی؛ محمد کارگر؛ ملیحه مرادزاده؛ فرشید کفیل زاده؛ مرضیه جمالی دوست


اثرحذف ژن موثر در بروز سرطان UCA1 با روش نوین ویرایش ژنی CRISPR/Cas9 در رده سلولی سرطان تخمدان

صفحه 10-20

10.52547/jmj.19.1.3

بهشاد منتظری نجف آبادی؛ عباس دوستی؛ جعفر کیانی


تاثیر بحران کرونا بر روند مرگ و میر: آیا مسیر مرگ و میر تغییر کرده است؟

صفحه 21-33

10.52547/jmj.19.1.4

وحید رحمانیان؛ راضیه زاهدی؛ کیاوش هوشمندی؛ کرامت اله رحمانیان؛ لیلا فخرآوری


تعیین ویژگی های فیزیکوشیمیایی ناحیه Fc ایمونوگلوبولین G انسان به روش بیوانفورماتیک

صفحه 34-43

10.52547/jmj.19.1.5

سهیلا روهانی؛ فاطمه حاجی قاسمی


تغییر بیان ژن DNMT3A در لوسمی لنفوبلاستیک حاد نوع B در اثر داروی مرکاپتوپورین

صفحه 44-53

10.52547/jmj.19.1.6

طاهره احمدی افزادی؛ فاطمه پوررجب؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ علی دهقانی فیروزآبادی؛ کولان رحمانی


تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر میزان آدیپسین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 54-62

10.52547/jmj.19.1.7

فرزانه کاوه؛ محمد فرامرزی؛ علی شفیع زاده؛ زهرا رئیسی؛ زهرا همتی فارسانی


چالش های تشخیص آزمایشگاهی کووید 19: یک مطالعه مبتنی بر RT-PCR

صفحه 63-68

10.52547/jmj.19.1.8

سعیده عرفانیان؛ دانش جوشقانی؛ محسن فرهنگ؛ اباذر روستازاده


گزارش موردی: بهبود علائم بالینی خانم باردار مبتلا به کوید 19 با داروی گیاهی ترمینو وان

صفحه 69-73

10.52547/jmj.19.1.1

علیرضا هاشمی شیری؛ نوید کلانی؛ محمد مظاهر بوجانی