دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 50، دی 1398 
تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید روی سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 1-7

10.52547/jmj.17.4.1

محمدحسن صلح جو؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


بررسی شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392

صفحه 8-16

10.52547/jmj.17.4.8

رضا کبودخانی؛ نوید کلانی


بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان

صفحه 17-25

10.52547/jmj.17.4.17

زکیه صیفوری؛ نادیا کاظمی پور


اثر دکسمدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

صفحه 26-32

10.52547/jmj.17.4.26

ابراهیم صادقی؛ محمد رادمهر؛ محمد حسن دم شناس؛ رضا صحرایی؛ محمد رحمانیان؛ نوید کلانی؛ احمد رستگاریان


مقایسه تاثیر دو وضعیت سوپاین و پرون بر میزان خون ریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی

صفحه 33-37

10.52547/jmj.17.4.33

احمد رستگاریان؛ سمیرا دانا؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی؛ رضا اینالو


فراوانی میزان اطلاع، درمان و کنترل پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری

صفحه 39-46

10.52547/jmj.17.4.39

کرامت اله رحمانیان؛ محمد شجاعی؛ فاطمه افتخاریان


ارتباط کیفیت خواب با شاخص‌های عملکردی قلبی ـ عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال

صفحه 47-55

10.52547/jmj.17.4.47

کمال سادات حسینی؛ لیدا بابایی؛ طیبه ساداتی بیزکی