دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 48، تیر 1398 
مقایسه ضخامت انتیما مدیای سرخرگ کاروتید در بیماران بتا تالاسمی و افراد سالم

صفحه 1-7

10.52547/jmj.17.2.1

امیدرضا ذکاوت؛ فاطمه مهرابی پور؛ نادر شکیب آزاد؛ زینب السادات فتاح؛ سزانه حق پناه


شناسایی پلی مورفیسم G276T از ژن آدیپونکتین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در افراد مبتلا به سرطان پستان

صفحه 8-14

10.52547/jmj.17.2.8

زهرا طهماسبی فرد


بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی برگ ازگیل (Mespilus germanica) علیه برخی از باکتری‌های بیماری زای مواد غذایی

صفحه 15-22

10.52547/jmj.17.2.15

معین صفری؛ سلمان احمدی اسبچین؛ مریم کمالی


اثر عصاره سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna) بر فاکتورها و ساختار هیستولوژیکی کلیه در موش‌های صحرایی دیابتی

صفحه 23-31

10.52547/jmj.17.2.23

میثم احمدی نسب؛ سعید ولی پورچهارده چریک؛ محبوبه سترکی


تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن عوامل درگیر در متابولیسم عضله اسکلتی موش های دیابتی

صفحه 32-39

10.52547/jmj.17.2.32

مونا بستان منش نیک جوان؛ سعیده شادمهری؛ مژگان احمدی


مطالعه برخی پارامترهای کبدی متعاقب پرتوگیری با رادیوداروهای گالیم 67 و ید 131 در موش صحرایی نر

صفحه 40-45

10.52547/jmj.17.2.40

فرشته دادفر؛ کورش بامداد؛ سمیه جعفری


همسانه سازی، بهینه سازی شرایط بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب Nef-MPER-V3 ویروس HIV-1 در سیستم بیانی پروکاریوتی

صفحه 46-53

10.52547/jmj.17.2.46

احمد فقیه؛ سید مهدی سادات؛ اعظم بوالحسنی؛ شیوا ایرانی


اثر محافظتی ملاتونین بر هورمون‌های محور هیپوفیز- بیضه و فرایند اسپرماتوژنز در موش سوری نژاد Balb/c بالغ القاء شده با سرترالین

صفحه 54-63

10.52547/jmj.17.2.54

محمود گودرزی؛ علی اصغر پیله وریان؛ اکبر کریمی