دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین 1398 
توزیع جغرافیایی بیماری مالاریا درشهرستان جهرم طی سال‌های1385 الی1395

صفحه 1-7

10.52547/jmj.17.1.1

امیرمحمد ابراهیمی؛ حمیدرضا دولتخواه؛ فاطمه شاکری


مقاومت به کینولون‌ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان

صفحه 8-14

10.52547/jmj.17.1.8

محسن جعفری؛ لیلا قاسمی کیا؛ محسن محمدی؛ حسین علیمددی؛ آرش عباسی؛ اباذر پورنجف؛ رامین کفشگری؛ کتایون برهانی؛ محمود خدابنده


تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه یوروپاتوژن زنان باردار در شهر کرمان

صفحه 15-24

10.52547/jmj.17.1.15

سیما پویان؛ نادیا کاظمی پور؛ فرخ رخ بخش زمین


اثر تعاملی 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین - مینرال بر میزان سرب خون مردان در مواجهه با هوای آلوده ی شهری

صفحه 25-32

10.52547/jmj.17.1.25

صابر رضانژاد؛ مهدی کارگرفرد؛ عفت بمبئی چی؛ رویا کلیشادی


تأثیر هشت هفته تمرین های پیلاتس بر درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسپوندیلولیزیس

صفحه 33-41

10.52547/jmj.17.1.33

سعید جمالی برایجانی؛ نادر رهنما؛ سعید ابریشم کار


تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌ یاری عصاره‌ی گل‌سرخ بر بیان ژن‌های کاسپاز 9 و کاسپاز3 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر

صفحه 42-51

10.52547/jmj.17.1.42

فاطمه قاصد؛ جبار بشیری


فراوانی آلودگی باکتریایی فرآورده‌های پلاکتی در سازمان انتقال خون جهرم در سال 96-1395

صفحه 52-55

10.52547/jmj.17.1.52

اکبر کاظمی؛ فاطمه آتشی؛ ریحانه روحی جهرمی؛ دانش جوشقانی؛ پژمان حامدی اصل؛ فاطمه وحیدی نژاد؛ عبدالرحمن محتشمی فر؛ زهرا هوشیار؛ زهرا رضایی؛ نازیلا شیروانی؛ پگاه عیدی زاده؛ فرنوش حاتمی


ارتباط پلی‌مورفیسم ژن Beta fibrinogen-455 G/A(rs1800790) با سقط مکرر در زنان ایرانی

صفحه 56-62

10.52547/jmj.17.1.56

محمد شکرزاده؛ عباس محمدپور؛ زینب حیدری