دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تیر 1394 
تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus officinalis L.) بر غلظت سرمی

صفحه 1-7

10.29252/jmj.13.2.1

حسین کارگر جهرمی؛ حجت اله کریمی جشنی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب بر نیمرخ چربی و نسبت تری گلیسرید/لیپوپروتئین پرچگال دختران نوجوان چاق

صفحه 9-16

10.29252/jmj.13.2.2

فاطمه گودرزی؛ حسین عابدنطنزی؛ خسرو ابراهیم


بررسی دلایل احتمالی شیوع روزافزون مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه مروری

صفحه 17-25

10.29252/jmj.13.2.3

روح ا... دهقانی؛ وحید کاظمی مقدم


میانگین ارتفاع، شکل و قطر قدامی-خلفی غده هیپوفیز در افراد نرمال 15 تا 40 سال

صفحه 27-33

10.29252/jmj.13.2.4

محمد صبا؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حبیبه احمدی پور؛ محمد خدادوست


بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.2.5

محمد صادق صنیع؛ نوید کلانی؛ محمد رادمهر؛ رضا صحرایی؛ حسن ضابطیان؛ احمد رستگاریان؛ حمید رضا دولتخواه


تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های محرک فولیکولی و استروژن در موش های صحرایی ماده بالغ

صفحه 39-44

10.29252/jmj.13.2.6

حسین کارگر جهرمی؛ کاوس صلح جو؛ کرامت اله صلح جو؛ زهرا کارگر جهرمی؛ آناهیتا ابراهیمیان


فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان جهرم در سال 1393

صفحه 45-50

10.29252/jmj.13.2.7

زهرا کارگرجهرمی؛ کاوس صلح جو؛ محمد حسن دوامی؛ رخشان عبیری؛ حسین کارگر جهرمی


بررسی یافته های سونوگرافیک بیماران با Focal asymmetry density در ماموگرافی غربالگری

صفحه 51-57

10.29252/jmj.13.2.8

سریر ناظمی؛ محمدرضا لشکری؛ بهجت کلانتری؛ فاطمه سادات حسینی باب اناری