دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1394 
بررسی اثر پیش تغذیه عصاره زیره سبز (Cuminum cyminum) بر افزایش نفوذپذیری سد خونی- مغزی حاصل از سکته مغزی در موش صحرایی

صفحه 1-6

10.29252/jmj.13.4.1

مهدیس منصوری؛ مهدی رهنما؛ معصومه اسلامی


بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پاروم در افراد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان جهرم با روش Nested PCR در سال 1393

صفحه 7-13

10.29252/jmj.13.4.7

زهرا کارگر جهرمی؛ محمدحسن دوامی؛ کاوس صلح جو؛ محمد خواجه ای؛ حسین کارگر جهرمی


بررسی شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان جهرم در سال 1393

صفحه 15-22

10.29252/jmj.13.4.15

سید تقی حیدری؛ فاطمه امام قرشی؛ یاسر ساریخانی؛ مریم میرهادی؛ رضا تبریزی


بررسی اثر عصاره متانولی میوه گیاه قره قاط (Vaccinum arctostaphylos L) بر میزان گلوکز، شاخص های زیستی اکسیداتیو، HDL وکلسترول در رت های دیابتی نر نژاد Wistar

صفحه 23-32

10.29252/jmj.13.4.23

مینا فیروزه؛ کهین شاهانی پور


بار میکروبی بستنی‌های سنتی جمع‌آوری‌شده از اطراف شهر شیراز

صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.4.33

علی قربانی رنجبری؛ محمد رضا یاریار؛ حسین کارگرجهرمی؛ نوید کلانی


بررسی اثر ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول، ایمیدازول و تتراهیدروپریدین بر علیه پرتئوس ولگاریس در شرایط Invitro

صفحه 47-55

10.29252/jmj.13.4.47

بهزاد قاسمی؛ حمید بیضائی؛ محسن نجیمی


اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده ی توموری آلفا بر رت های ماده مبتلا به آلزایمر

صفحه 57-62

10.29252/jmj.13.4.57

مهسا زارع؛ محمد امین عدالت منش؛ عبدالصالح زر


اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

صفحه 34-45

حبیب اله جوهری؛ منا والی پور؛ سمانه ذوالقدر جهرمی؛ حسین کارگر جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی


اثر ترکیبی تمرین منظم شنا و عصاره سیر بر سطوح برخی از فاکتور های رشد مداخله گر در آنژیوژنز و فیبروزیس قلبی موش های صحرایی پیر

صفحه 39-49

معصومه حبیبیان؛ محمد علی اسدی