دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1396 
ارتباط پیش دیابت و دیابت با عوامل خطر قلبی- عروقی: یک مطالعه مورد- شاهدی

صفحه 1-8

10.52547/jmj.15.4.1

کرامت اله رحمانیان؛ محمد شجاعی


آگاهی و نگرش داوطلبین ازدواج مراجعه‌کننده به کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج در مورد بیماری ایدز در جهرم

صفحه 9-15

10.52547/jmj.15.4.9

هادی مصلی نژاد؛ محمدامین فرهمندفرد؛ مجتبی نوروزی؛ صهبا ترابی جهرمی


گزارش یک مورد: آسیب‌های نخاعی: باروری یا عدم باروری

صفحه 16-19

10.52547/jmj.15.4.16

نوید کلانی


در بیماران مبتلا به اسپاندیلیت آنکیلوزان PTENبررسی بیان ژن

صفحه 21-28

10.52547/jmj.15.4.21

سید محمد طاهری؛ خدیجه عنصری؛ وحید شریعتی


تاثیر درمان عقلانی- هیجانی – رفتاری(REBT ) بر تاب آوری مادران دارای فرزند با بیماری (PKU)

صفحه 29-35

10.52547/jmj.15.4.29

اسماعیل اسدپور


اثر بخشی طرحواره درمانی بر تعدیل طرحواره های ناسازگارانه اولیه و کاهش نشانگان خلقی در مبتلایان به اختلالات پوستی

صفحه 46-52

10.52547/jmj.15.4.46

علی شاکر دولق؛ حمزه سلمان پور