نویسنده = رضا صحرایی
گزارش یک مورد اختلال در اکستوبیشن بیمار به دنبال فیکس کردن نامناسب لوله تراشه

دوره 21، شماره 3، مهر 1402

فاطمه افتخاریان؛ صادق صنیع؛ رضا صحرایی


تاثیر داروی بیزوپرولول بر میزان خونریزی و تغییرات همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-9

نوید کلانی؛ مجتبی قائدی؛ رضا صحرایی؛ مجتبی سهراب پور؛ صادق صنیع


گزارش یک مورد انسداد راه هوایی فوقانی بدنبال استفاده طولانی مدت از لارنژیال ماسک ایروی در جراحی

دوره 21، شماره 2، تیر 1402

فاطمه افتخاریان؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی


بررسی تغییرات مالامپاتی اسکور قبل و بعد از عمل جراحی نفرولیتوتریپسی با روش بی حسی اسپاینال

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-8

رضا اینالو؛ علیرضا یوسفی؛ مهنیا ترابی خواه جهرمی؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی


مقایسه کتامین و دکسمدتومیدین در حفظ ثبات همودینامیک در جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-7

مجتبی قائدی؛ صادق صنیع؛ رضا صحرایی؛ لهراسب طاهری؛ نیلوفر رزم اور


مقایسه دو روش استفاده از ژل لوبریکانت و نرمال سالین حین قرار دادن ماسک حنجره ای راه هوایی(LMA) بر روی علایم همودینامیک و واکنش های خروج از بیهوشی در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 11-20

10.52547/jmj.18.3.11

محمد حسن دم شناس؛ احمد رستگاریان؛ مسعود قانعی؛ محمد رحمانیان؛ محمد صادق صنیع؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی


تجویز دکسمدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 26-32

10.52547/jmj.17.4.26

ابراهیم صادقی؛ احمد رستگاریان؛ محمد حسن دم شناس؛ رضا صحرایی؛ محمد رحمانیان؛ محمد رادمهر


بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.2.5

محمد صادق صنیع؛ نوید کلانی؛ محمد رادمهر؛ رضا صحرایی؛ حسن ضابطیان؛ احمد رستگاریان؛ حمید رضا دولتخواه


میزان پیشگیری از بروز استفراغ در استفاده از چهار داروی اوندانسترون , متوکلوپرامید, هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 35-41

10.29252/jmj.11.4.5

مسعود قانعی؛ رضا صحرایی


مقایسه سطح IL2، IL6 و TNF در دهنده‌های مرگ مغزی و افراد دهنده کلیه زنده به همراه بررسی ارتباط آن با عملکرد حاد کلیه پیوندی در بیماران گیرنده پیوند در بیمارستان نمازی شیراز در سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 8-14

10.29252/jmj.9.2.8

مریم پاک فطرت؛ جمشید روزبه؛ نگار آذرپیرا؛ فاطمه افتخاریان؛ رضا صحرایی