گزارش یک مورد اختلال در اکستوبیشن بیمار به دنبال فیکس کردن نامناسب لوله تراشه

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: اکستوباسیون دشوار تراشه به عنوان تلاش های ناموفق یا ناقص برای برداشتن هدفمند لوله داخل تراشه (ETT) تعریف می شود. اکستوباسیون دشوار یک عارضه نادر و خطرناک بعد از عمل جراحی یا در بخش مراقبت های ویژه است.
معرفی بیمار: بیمار آقای 42 ساله‌ای که به دلیل مشکلات دیسک کمر تحت عمل جراحی لامینکتومی قرار گرفته بود. درتاریخچه قبلی بیمار هیچ بیماری خاصی وجود نداشت. القاء بیهوشی توسط متخصص بیهوشی انجام گردید. بیمار با لوله تراشه سایز 8 فنری اینتوبه گردید و کاف تیوب مطابق استاندارد با هوا پر شد. عمل جراحی در حالت پرون (prone) انجام شد و در طول عمل بیمار با گاز ایزوفلوران بیهوشی دریافت کرد. پس از پایان عمل، بیمار دوباره به حالت سوپاین چرخید و مراحل بیدار کردن بیمار شروع شدکاف تیوب با سرنگ 10 سی‌سی خالی شد، اما خارج کردن تیوب مقدور نبود. متخصص بیهوشی چندین بار اقدام به خارج کردن تیوب فنری کرد، اما اکستوبیشن بیمار امکان پذیر نبود. ابتدا فرض بر پاره شدن تیوب و خروج فنر فلزی و گیر افتادن فنر در عصلات نای بود. نهایتاً با نیروی مضاعف این تیوب در حالی خارج شد که کاف آن پر از هوا بود و پس از بررسی دلیل آن تا شدن لوله تخلیه هوا توسط چسبی بود که جهت فیکس کردن تیوب بر صورت بیمار استفاده شد.
نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر فیکساسیون نامناسب در بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار میگیرند میتواند ریسک اکستوباسیون دشوار را با اختلال در فرایند خالی کردن کاف لوله تراشه بالا ببرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Report of a case of disorder in patient extubation due to improper fixing of the endotracheal Tube

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eftekharian 1
  • Mohammad Sadegh Sanie Jahromi 2
  • Reza Sahraei 2

1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Jahrom University of medical sciences, Jahrom, Iran.

2 Associated Professor, Department of Anesthesiology, Jahrom University of medical sciences, Jahrom, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Difficult tracheal extubation is defined as unsuccessful or incomplete attempts at targeted removal of an endotracheal tube (ETT).
Patient introduction: The patient is a 42-year-old man who underwent laminectomy surgery due to lumbar disc problems. The patient was intubated with a size 8 spring tracheal tube and the tube cuff was filled with air according to the standard. After the end of the operation, the patient turned back to the supine position and the process of waking up the patient began. After reversing the effect of relaxants by atropine and neostigmine, the tube was removed at the right time. The cuff of the tube was emptied with a 10 cc syringe, but the tube could not be removed. The anesthesiologist tried to remove the spring tube several times, but it was not possible to extubate the patient. At first, it was assumed that the tube would break and the metal spring would come out and the spring would get stuck in the trachea. Finally, with double force, this tube was removed while its cuff was full of air, and after investigation, the reason was that the air drain tube was folded by the glue that was used to fix the tube on the patient's face.
Conclusion: Based on the results of the present study, improper fixation in patients undergoing general anesthesia can increase the risk of difficult extubation by disrupting the process of emptying the tracheal tube cuff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extubation
  • Fixing
  • Tracheal tube
  • Tracheal tube cuff