دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 51، فروردین 1399 
مقایسه فشار خون اندازه گیری شده با روشSPRINT و استاندارد در مطب

صفحه 1-7

10.52547/jmj.18.1.1

مهسا احدی؛ علیرضا عبدی اردکانی؛ آرمین عطار


لیپوپروتئین با چگالی پایین اکسید شده در سکته قلبی حاد: یک مطالعه مورد-شاهدی

صفحه 8-14

10.52547/jmj.18.1.8

پیمان ایزدپناه؛ محمد شجاعی؛ زهرا شیبانی؛ امین مصلی نژاد؛ کرامت اله رحمانیان


مقایسه اثر عصاره آبی ریشه ارکید (Dactylorhiza maculate) با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد با استفاده از آزمایش فرمالین در موش صحرایی نر بالغ

صفحه 15-22

10.52547/jmj.18.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ اسماعیل صلح جو؛ آرش حسن نژاد؛ محمد پوراحمدی؛ رضا صحرایی؛ حسن علی عابدی؛ شکوفه آتش پور


وضعیت احیای قلبی- ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید مطهری مرودشت: یک مطالعه توصیفی -مقطعی

صفحه 23-28

10.52547/jmj.18.1.23

ابراهیم صادقی؛ حمید رضا بهمنی؛ سلیم خورشیدی


گزارش موردی پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی

صفحه 29-32

10.52547/jmj.18.1.29

عالمتاج صمصامی؛ طاهره پوردست؛ شقایق مرادی علمدارلو؛ عاطفه هاشمی؛ بهناز رضوی


اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن اسکلتی – عضلانی: مطالعه مروری

صفحه 33-40

10.52547/jmj.18.1.34

محمدرضا احمدی؛ علی یلفانی؛ فرزانه گندمی؛ خسرو رشید


تاثیر چک‌لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ‌ومیر بیماران جراحی شده در یک بیمارستان عمومی

صفحه 41-49

10.52547/jmj.18.1.41

ادریس کاکه مم؛ پوران رئیسی؛ الهام میان‌کوهی؛ محمدرضا شیخی‌چمان


پاسخ miR-133a و برخی شاخص های هایپرتروفی قلبی به یک دوره تمرین استقامتی

صفحه 50-57

10.52547/jmj.18.1.50

سوسن شاهین جهرمی؛ آسیه عباسی دلویی؛ علیرضا یراری؛ ایوب سعیدی