کلیدواژه‌ها = اضطراب
ا ثر ملاتونین و تیزانیدین برپارامترهای همودینامیک و اضطراب دربیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 18-25

مهرداد ملک شعار؛ نجلا طهمورسی؛ پوریا ادیبی؛ طیبه زارعی؛ مجید وطن خواه


مقایسه تاثیر امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی و تمرینات تای‌چی بر اضطراب ناشی از بیماری کرونا در دانشجویان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 74-84

میر حمید صالحیان؛ عهدیه یداله زاده؛ شیدا رنجبری


اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش اضطراب و اجتناب تجربی رفتارهای متمرکز بر بدن با پیگیری سه ماهه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 49-58

10.52547/jmj.16.1.49

زینب خانجانی؛ تورج هاشمی؛ مجید محمود علیلو؛ پریا فاروقی


بررسی تأثیر حضور والدین بر میزان اضطراب طی القاء بیهوشی کودکان 2 تا 11 ساله تحت عمل جراحی

دوره 12، شماره 1، دی 1393، صفحه 9-16

10.29252/jmj.12.1.9

فائزه جهان پور؛ راضیه راستی؛ نیلوفر معتمد؛ سعید کشمیری


تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بیماران پیوند کلیه

دوره 12، شماره 3، تیر 1393، صفحه 38-31

10.29252/jmj.12.3.38

محسن ثالثی؛ الهام شکور؛ سمیه پوران فر؛ مریم کوشکی جهرمی؛ جمشید روزبه


بررسی جامع نقش عوامل تاثیر گذار بر آشفتگی خواب در دانشجویان

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 25-33

10.29252/jmj.11.4.4

اسحق رحیمیان بوگر؛ مهدی قدرتی میرکوهی


تأثیر آموزش شناخت‌درمانی گروهی بر اضطراب سلامت دانشجویان پرستاری

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 45-52

10.29252/jmj.11.2.8

الهه محمد خانی شالی؛ احمد علی پور؛ سمیرا حسن زاده پشنگ


اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

دوره 10، شماره 3، دی 1391، صفحه 15-26

10.29252/jmj.10.3.15

سمیرا حسن‌زاده پشنگ؛ حسین زارع؛ احمد علی‌پور


مقایسه سبک‌های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال‌های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی

دوره 9، شماره 3، تیر 1390، صفحه 20-29

10.29252/jmj.9.3.4

علی شاکر؛ نسرین حمیلی