دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 6، فروردین 1387 
بررسی تأثیر مصرف نارنج در کاهش علائم بالینی بزرگی خوش خیم غده ی پروستات

صفحه 2-6

10.29252/jmj.6.1.2.2

سعید سبحانیان؛ الهام پابرجای؛ نرجس رازقی نیا؛ محمد مهدی حسینی؛ سکینه شهسواری


تمایزسوش های غالب هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری های مختلف گوارشی با استفاده از بررسی پروفایل پروتئینی

صفحه 7-18

10.29252/jmj.6.1.2.7

شهره فرشاد؛ عزیز ژاپونی؛ عبدالوهاب البرزی؛ سید علیرضا تقوی؛ مرضیه حسینی


تأثیر ساکشن داخل تراشه بر گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد

صفحه 19-26

10.29252/jmj.6.1.2.19

محمود کهن؛ ابراهیم رحیمی؛ حمید ممتحن؛ ناهید محمد طاهری؛ سعید سبحانیان؛ معصومه رامبد


شیوع انواع سروتایپ های H اشرشیا کلی درایجاد عفونت ادراری در کودکان شهر جهرم

صفحه 27-32

10.29252/jmj.6.1.2.27

فاطمه امام قریشی؛ شهره فرشادی؛ مهدی کلانی؛ مریم حسینی؛ شادخت رجبی


بررسی علل بستری نوزادان کم وزن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1384

صفحه 33-40

10.29252/jmj.6.1.2.33

زیبا مسیبی؛ امیر حسین موحدیان


مقایسه تاثیر دو روش آموزش سناریوهای بالینی و نقد همردگان بر دانش و عملکرد دانشجویان در مراقبت از بیماران

صفحه 41-48

10.29252/jmj.6.1.2.41

لیلی مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان


شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان سنین 15-7 سال شهر جهرم در سال 86-1385

صفحه 49-55

10.29252/jmj.6.1.2.49

محمدحسن دوامی؛ ریحانه روحی؛ علیرضا صادقی


مقایسه اهمیت ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

صفحه 56-65

10.29252/jmj.6.1.2.56

علی کبریایی؛ مسعود رودباری