دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 38، دی 1395 
مقایسه عوارض کوتاه مدت نارسی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با دو روش درمانی خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق سورفکتانت (اینشور) و تهویه مکانیکی

صفحه 1-7

10.29252/jmj.14.4.1

فهیمه کاظمیان؛ افسانه ارزانی؛ محسن حق شناس؛ زهرا اکبریان


ارزیابی مقاومت کارباپنمازی در سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از روش های فنوتیپی در سال 93-94

صفحه 8-15

10.29252/jmj.14.4.8

تهمینه ابراهیم زاده شیراز؛ هادی رضائی یزدی؛ مهدی علیجانیان زاده


وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در ده سال اخیر در شهرستان جهرم (1384-1393)

صفحه 16-24

10.29252/jmj.14.4.16

وحید رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان؛ علیرضا صفری؛ الهام منصوریان؛ محمد علی راستگوفر


مقایسه اثر لاروکشی عصاره متانولی بخش های هوایی گیاه خرزهره(Nerium oleander L) و بنگ دانه (Hyoscyamus niger L) بر روی لارو پشه کولکس

صفحه 25-33

10.29252/jmj.14.4.25

امین بهارشاهی؛ محمدرضا واعظی-کاخکی؛ محمودرضا بهروان


اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

صفحه 34-42

10.29252/jmj.14.4.34

سعید ویس کرمی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ حسن احمدوند؛ لادن رشیدی؛ فروزان هادی پور مرادی


کلون سازی ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری در ناقل یوکاریوتی PFLAG-CMV-3 به منظور ایجاد واکسن ژنی

صفحه 43-50

10.29252/jmj.14.4.43

مریم صفرپور؛ زهرا کاظمی؛ الهام دوستی؛ عباس دوستی


بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

صفحه 51-61

10.29252/jmj.14.4.51

آذر معزی؛ سینا ملایی؛ هاله دادگستر


تاثیر بیهوشی با پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در موش صحرایی‎؛ مقایسه با کتامین

صفحه 62-72

10.29252/jmj.14.4.62

علیرضا رعایت جهرمی