نویسنده = حسین کارگر جهرمی
تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


مقایسه اثر عصاره آبی ریشه ارکید (Dactylorhiza maculate) با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد با استفاده از آزمایش فرمالین در موش صحرایی نر بالغ

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-22

10.52547/jmj.18.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ اسماعیل صلح جو؛ آرش حسن نژاد؛ محمد پوراحمدی؛ رضا صحرایی؛ حسن علی عابدی؛ شکوفه آتش پور


بار میکروبی بستنی‌های سنتی جمع‌آوری‌شده از اطراف شهر شیراز

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.4.33

علی قربانی رنجبری؛ محمد رضا یاریار؛ حسین کارگرجهرمی؛ نوید کلانی


تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های محرک فولیکولی و استروژن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 39-44

10.29252/jmj.13.2.6

حسین کارگر جهرمی؛ کاوس صلح جو؛ کرامت اله صلح جو؛ زهرا کارگر جهرمی؛ آناهیتا ابراهیمیان


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون کوله سیستوکینین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-20

10.29252/jmj.13.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ حمیدرضا دولتخواه


تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های LH و پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-26

10.29252/jmj.13.1.21

کاوس صلح جو؛ حسین کارگر جهرمی؛ کرامت اله صلح جو؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ مریم مهدی یار


بررسی اثرات محافظتی عصاره دانه های جو و یولاف بر تعدادی از پارامترهای خونی (HDL، کلسترول و تری‎گلیسرید) در موش صحرایی نر تغذیه شونده با رژیم غذایی پرچرب

دوره 12، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 31-37

10.29252/jmj.12.2.31

ابوطالب ارشدی؛ ابراهیم طالبی؛ یعقوب طاهری؛ حسین کارگر