نویسنده = حسین کارگر جهرمی
بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پاروم در افراد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان جهرم با روش Nested PCR در سال 1393

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 7-13

10.29252/jmj.13.4.7

زهرا کارگر جهرمی؛ محمدحسن دوامی؛ کاوس صلح جو؛ محمد خواجه ای؛ حسین کارگر جهرمی


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 9-17

10.29252/jmj.12.4.2

ملیحه حاجیانی؛ حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه


تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی نر بالغ

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 37-41

10.29252/jmj.12.4.6

حبیب اله جوهری؛ مریم خاوریان؛ مختار مختاری؛ مهسا کمالی؛ حسین کارگر جهرمی


بررسی اثر آبی- الکلی عصاره جفت بلوط (Quercus castanifolia) بر کبد موش های صحرایی (نژاد ویستار)

دوره 12، شماره 3، تیر 1393، صفحه 7-1

10.29252/jmj.12.3.7

فرنگیس قاسمی؛ مینا مومن زاده؛ محمود نجفیان؛ حسین کارگر جهرمی


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تخمه کدو تنبل بر شروع اووژنز و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-51

10.29252/jmj.11.4.6

سمانه معتمد جهرمی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ حبیب اله جوهری؛ حسین کارگر جهرمی


اثر شدت تمرین استقامتی بر هورمون‎های جنسی و بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش‎های صحرایی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 39-47

10.29252/jmj.11.3.39

مریم السادات میری؛ اصغر نیک سرشت؛ حجت اله کریمی جشنی؛ حسین کارگر جهرمی؛ سعید سبحانیان


تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر هورمون‌های جنسی موش صحرایی نر بالغ

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 29-34

10.29252/jmj.10.4.29

محمد پوراحمدی؛ مریم باقری؛ حجت‌اله کریمی جشنی؛ حسین کارگر جهرمی؛ صفر زارعی


اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول‌های سیستم ایمنی موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 49-54

10.29252/jmj.10.4.49

اصغر نیک سرشت؛ شهرزاد فهرستی حقیقی؛ کاوس صلح جو؛ حسین کارگر جهرمی


استرس مزمن شناوآدرناکتومی به غلظت لپتین پلاسما در موش صحرائی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 14-18

10.29252/jmj.8.1.14

حسین کارگر جهرمی؛ پروین زارعیان؛ زهرا کارگرجهرمی؛ مهسا کوشا