دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، مهر 1401 
ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت پیش انعقادی میکروپارتیکل های بیان کننده فسفاتیدیل سرین مشتق از رده سلولی سرطان پستان MDA-MB- 231 تیمار شده با داروی آدریامایسین (دوکسوروبیسین)

صفحه 1-8

رضا رنجبران؛ اکبر هاشمی طیر؛ مریم کامروان؛ مهسا گرگین


اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف‌پذیری شناختی و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی در بیماران دارای اختلال افسردگی

صفحه 9-16

زهره جعفرزاده جهرمی؛ عبدالمجید بحرینیان؛ فاطمه شهابی زاده


تاثیر تمرین اصلاحی با تراباند و تمرین مقاومتی در آب بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف و کنترل پاسچر در دانش‌آموزان پسر دارای اضافه‌وزن

صفحه 17-27

الله یار عرب مومنی؛ عباس موسوی


بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه افسنتین (Artemisia absinthium L) بر میزان قند خون در موش های صحرایی

صفحه 28-33

زهرا زارع؛ امیرحسین معبودی؛ مصطفی پردلی


بررسی علائم استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا و افراد مشکوک به کووید-19

صفحه 34-40

سعیده آذرآئین؛ رضا فاریابی؛ علی کمالی؛ طاهره رحیمی


تأثیر تمرینات هوازی منظم بر تولید سلول های بنیادی خون ساز و میزان گلبول های سفید و هموگلوبین بیماران تحت پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ

صفحه 41-49

معصومه کامیاب نیا؛ فرشاد غزالیان؛ عباس حاجی فتحعلی؛ شهرام سهیلی؛ ماندانا غلامی


بررسی تاثیر مهاری پروبیوتیک مهندسی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بیان کننده پپتید Tachyplesin I خرچنگ نعل اسبی بر رشد سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 50-59

مونا ابراهیمی؛ عباس دوستی


ارزیابی علل تاخیر در تعیین تکلیف بیماران اورژانس از منظر پزشکان، پرستاران، کمک بهیاران و منشی ها در بخش اورژانس بیمارستان قائم مشهد

صفحه 60-70

مسعود شهابیان؛ راضیه حسن قاسمی؛ ابوالفضل رجبی؛ سید مجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی؛ مهدی فروغیان