دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 45، مهر 1397 
بررسی الگوی استفاده ، رضایتمندی و علل نگرانی ازمصرف داروهای استنشاقی در کودکان مبتلا به آسم از دیدگاه والدین

صفحه 1-9

10.52547/jmj.16.3.1

علی حسینی نسب؛ شیما گروهی؛ نسرین بازرگان هرندی؛ علی خالوئی


شناسایی ژن های بتالاکتاماز در اشرشیا کلی جداشده از زخم پای دیابتی به روش Multiplex PCR در شهرستان جهرم

صفحه 10-16

10.52547/jmj.16.3.10

مجتبی اکرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ ساناز رضائیان


اثر شدت ورزش بر پلاکت و شاخص‌های هماتولوژیکی دختران فوتسالیست

صفحه 17-24

10.52547/jmj.16.3.17

عبدالصالح زر؛ محمد امین احمدی؛ فاطمه احمدی


مقایسه رفتار های ارتقاء دهنده سلامت و کانون کنترل بر سلامت در دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در سال 1396

صفحه 25-32

10.52547/jmj.16.3.25

فاطمه السادات حسینی؛ نادر شریفی؛ حمید رضا دولتخواه


تجویز همزمان اسیدچرب لینولنیک و لینولئیک، لیپوتوکسیسیتی را در سلول های قلبی کاهش داد.

صفحه 33-43

10.52547/jmj.16.3.33

الهام زاده هاشم؛ مینا خدادادی؛ لاچین موسوی


بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395

صفحه 44-51

10.52547/jmj.16.3.44

آمنه مرزبان