کلیدواژه‌ها = بیمارستان
وضعیت احیای قلبی- ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید مطهری مرودشت: یک مطالعه توصیفی -مقطعی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-28

10.52547/jmj.18.1.23

ابراهیم صادقی؛ حمید رضا بهمنی؛ سلیم خورشیدی


اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر جهرم در سال 1395

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-66

10.29252/jmj.15.1.57

وحید رحمانیان؛ حشمت اله شاکری؛ مسیح اله شاکری؛ کرامت اله رحمانیان؛ معصومه رحیمی


خود ارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 28-36

10.29252/jmj.8.1.28

مسعود بحرینی؛ مرضیه معطری؛ محمد حسین کاوه؛ فضل الله احمدی


بررسی مشکلات بخش مدارک پزشکی بیمارستان های مطهری و پیمانیه در سال 1387

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 47-51

10.29252/jmj.8.1.47

محمد پارسا محجوب؛ سید محمد احسان فرح آبادی؛ مهسا دلیر


اثر مداخله بر افزایش رضای تمندی بیماران از بخش اورژانس بیمارستا نهای دولتی شیراز

دوره 7، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 52-61

10.29252/jmj.7.4.7

لیلا ملک مکان؛ سزانه حق پناه؛ حسین مروج؛ هرداد شریفی


نحوه مدیریت پرستاری و رابطه آن بافرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 6، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 38-55

10.29252/jmj.6.3.4.38

قنبر روحی؛ عین اله ملایی؛ غلامرضا محمودی