نویسنده = شکوفه آتش پور
اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه صبر زرد (آلوئه ورا) بر روند تکوین مخچه در جنین رت های دیابتی شده نوع یک با استرپتوزوتوسین

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 18-25

محمد پوراحمدی؛ احسان راستگو؛ شکوفه آتش پور؛ آرش حسن نژاد؛ محمد عارف باقرزاده؛ حسین کارگر جهرمی


تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


کاهش وزن بدن موش های صحرایی نر تحت تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا به دلیل افزایش غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-37

شیوا صالح؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ حسنعلی عابدی؛ مهساسادات سرورزاده؛ حسین کارگر جهرمی


مقایسه اثر عصاره آبی ریشه ارکید (Dactylorhiza maculate) با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد با استفاده از آزمایش فرمالین در موش صحرایی نر بالغ

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-22

10.52547/jmj.18.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ اسماعیل صلح جو؛ آرش حسن نژاد؛ محمد پوراحمدی؛ رضا صحرایی؛ حسن علی عابدی؛ شکوفه آتش پور