دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 4، فروردین 1386 
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی عامل عفونت ادراری

صفحه 1-9

10.29252/jmj.5.1.2.1

فاطمه امام قرشی؛ جمشید کهن طب


مقایسه عوارض زودرس زخمهای جراحی در دو روش جراحی باز و لاپاراسکوپی در بیمارستان میلاد

صفحه 10-15

10.29252/jmj.5.1.2.10

بیژن خراسانی؛ رحیم قلی زاده پاشا


اثرات سودمند میوه نارس گیاه (MC) ‌بربرخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های آزمایشگاهی

صفحه 16-20

10.29252/jmj.5.1.2.16

محمد رضا حاجی زاده؛ مهدی محمودی؛ محمدرضا میرزایی؛ علی محی الدینی؛ احمدرضا سیادی؛ عباس صادقی؛ محمد خالقی


اجز‌‌إ سوم و چهارم سیستم کمپلمان در زنان با سابقه اتلاف حاملگی مکرر

صفحه 21-26

10.29252/jmj.5.1.2.21

عبدالرضا ستوده


بررسی دیدگاههای کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای جهرم در مورد قوانین ومقررات و مسئولیتهای حرفه ای

صفحه 27-34

10.29252/jmj.5.1.2.27

sakineh Shahsavari Esfahani؛ سعید سبحانیان؛ لیلا ترابی؛ زهرا بهروزی


عقرب گزیدگی درشهرستان جهرم طی سال های 82-1380

صفحه 35-40

10.29252/jmj.5.1.2.35

مهدی عبدالهی فرد؛ فاطمه امام قریشی؛ لیلا مصلی نژاد


سوانح و حوادث درسالمندان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی شیراز - زمستان 1383

صفحه 41-46

10.29252/jmj.5.1.2.41

فروز نادر؛ سید محمد راکعی


آنتی توکسی پلاسما ،آنتی بادی درزنان با سابقه سقط یا مرگ جنین

صفحه 47-52

10.29252/jmj.5.1.2.47

عبدالرضا ستوده جهرمی