دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1388 
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره زردچوبه Curcuma longa در مدل تجربی التهاب حاد

صفحه 1-6

10.29252/jmj.7.1.2.1

افسانه رنجبر؛ محمد رنجبر


تاثیر درمانی گیاه پونه بر اسهال حاد غیر باکتریال کودکان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور

صفحه 7-14

10.29252/jmj.7.1.2.7

مهرداد رضائی؛ حمیدرضا غفاریان؛ زهره کریمی؛ مرضیه پارسا


مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

صفحه 15-27

10.29252/jmj.7.1.2.15

شهره فرشاد؛ مجتبی انوری نژاد؛ علی مهرابی توانا؛ عزیز ژاپونی؛ مرضیه حسینی؛ مانلی شهیدی


بررسی ارتبا ط سطح هماتوکریت حین بای پس قلبی – ریوی با عملکرد کلیوی پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر

صفحه 28-36

10.29252/jmj.7.1.2.28

شهربانو شهبازی؛ سید ابراهیم صادقی؛ محمدتقی معین وزیری؛ الهه الهیاری؛ افسانه بشارتی؛ افسانه ظفریه


بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران زیر شش ماه

صفحه 37-44

10.29252/jmj.7.1.2.37

ابوالفضل محمد بیگی؛ نرگس محمد صالحی؛ اکرم بیاتی


بررسی فراوانی هیستوپاتولوژیک تومورهای توپر بدخیم در کودکان زیر 16 سال استان خوزستان

صفحه 45-52

10.29252/jmj.7.1.2.45

ایران رشیدی؛ نهضت اکیاش؛ علیرضا عبدالهی؛ مژده بوعذار؛ الهام معاون جولا


آگاهی و نگرش مادران در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر، شهرستان ساری ، 1386

صفحه 53-61

10.29252/jmj.7.1.2.53

وجیهه غفاری؛ کوروش وحید شاهی؛ نیکو پروین نژاد؛ طوی محمد قوانچ زاده


بررسی سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان

صفحه 62-71

10.29252/jmj.7.1.2.62

مرتضی منصوریان؛ مصطفی قربانی؛ محمد علی سلیمانی؛ رضا مسعودی؛ ابراهیم رحیمی؛ حمید آسایش