کلیدواژه‌ها = اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی سوء رفتار با سالمندان شهر نیشابور در سال 1396

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 65-72

10.52547/jmj.16.4.65

عاطفه دهنوعلیان؛ معصومه سعادتی؛ سمیه جعفریانی؛ مهدی بکائیان؛ اقدس سعادتی


بررسی اپیدمیولوِژیک لیشمانیوز جلدی استان خراسان جنوبی و عوامل موثر بر آن طی سال های1395-1391

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-66

10.52547/jmj.16.1.59

رضا عبداله زاده؛ حکمت اله خوب فکر؛ محمد سربیشگی مقدم


اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر جهرم در سال 1395

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-66

10.29252/jmj.15.1.57

وحید رحمانیان؛ حشمت اله شاکری؛ مسیح اله شاکری؛ کرامت اله رحمانیان؛ معصومه رحیمی


شیوع شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدائی شهرستان جهرم در سال 1395

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 50-56

محمدامین فرهمندفرد؛ سونیا مجیدی؛ کاوس صلح جو؛ مجید ارجمند؛ هادی مصلی نژاد


وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در ده سال اخیر در شهرستان جهرم (1384-1393)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 16-24

10.29252/jmj.14.4.16

وحید رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان؛ علیرضا صفری؛ الهام منصوریان؛ محمد علی راستگوفر


بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان شهرکرد طی سال های1389تا1393

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-7

10.29252/jmj.14.1.1

مسلم طاهری سودجانی؛ محمد حسن لطفی؛ عظیمه قادری؛ احمد رئیسی؛ مرتضی محمدزاده


بررسی لیشمانیوز جلدی شهری در لارستان طی سال های87- 1385

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 8-11

10.29252/jmj.8.3.8

عزیزاله دهقان؛ فریبا قهرمانی؛ بشیر هاشمی