کلیدواژه‌ها = آنتی اکسیدان
اثر تمرین مقاومتی بر مقدارآنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت کبدی در موش صحرایی نر ویستار مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 18-26

سارا کیانی تبار؛ عبدالحسین طاهری کلانی؛ محمود نیک سرشت


اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 34-42

10.29252/jmj.14.4.34

سعید ویس کرمی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ حسن احمدوند؛ لادن رشیدی؛ فروزان هادی پور مرادی


بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر وزن و پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر ویستار

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 51-57

10.29252/jmj.14.2.51

میثم فروزنده؛ محمدرضا بیگدلی؛ مهدی رهنما


اثر حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر بافت کبد موش صحرایی مقاوم به انسولین

دوره 12، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 47-55

10.29252/jmj.12.2.47

فرنگیس قاسمی؛ امین یوسفی نسب؛ حسین کارگرجهرمی