کلیدواژه‌ها = ایران
روند 30 ساله بار بیماریهای کلیوی در ایران از 1990 تا 2019

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 10-17

یاسر ساریخانی خرمی؛ طاهره رحیمی؛ محمد جمشیدی


شیوع ایمنی اکتسابی طبیعی نسبت به استرپتوکوکوس نمونیا در بیماران همودیالیزی جهرم، ایران – سال 1400

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 48-54

مسیح الله شاکری؛ وحید رحمانیان؛ نونا حسین نژاد؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی جهرم در سال 1400

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 13-18

مسیح الله شاکری؛ اردوان مجملی؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ آیدا رحمانیان؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت G در بیماران بتا- تالاسمی جهرم-ایران 1399

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 39-44

مسیح الله شاکری؛ حانیه رزاق زادگان؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


تاثیر بحران کرونا بر روند مرگ و میر: آیا مسیر مرگ و میر تغییر کرده است؟

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-33

10.52547/jmj.19.1.4

وحید رحمانیان؛ راضیه زاهدی؛ کیاوش هوشمندی؛ کرامت اله رحمانیان؛ لیلا فخرآوری


بررسی دلایل احتمالی شیوع روزافزون مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه مروری

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 17-25

10.29252/jmj.13.2.3

روح ا... دهقانی؛ وحید کاظمی مقدم


میانگین ارتفاع، شکل و قطر قدامی-خلفی غده هیپوفیز در افراد نرمال 15 تا 40 سال

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 27-33

10.29252/jmj.13.2.4

محمد صبا؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حبیبه احمدی پور؛ محمد خدادوست