نویسنده = عبدالرضا ستوده جهرمی
فراوانی آلو آنتی بادی های ضد آنتی ژن های گروه خونی در بیماران بتا-تالاسمی نیازمند تزریق خون در شهر جهرم

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 35-41

مریم کامروان؛ عبدالرضا ستوده جهرمی؛ اکبر هاشمی طیر؛ محمد مرادخانی


شیوع ایمنی اکتسابی طبیعی نسبت به استرپتوکوکوس نمونیا در بیماران همودیالیزی جهرم، ایران – سال 1400

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 48-54

مسیح الله شاکری؛ وحید رحمانیان؛ نونا حسین نژاد؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی جهرم در سال 1400

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 13-18

مسیح الله شاکری؛ اردوان مجملی؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ آیدا رحمانیان؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت G در بیماران بتا- تالاسمی جهرم-ایران 1399

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 39-44

مسیح الله شاکری؛ حانیه رزاق زادگان؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


تاثیر سیکلوفسفامید بر میزان بیان miRNA-15a در سلول B ترانسفورم شده با ویروس اپشتاین بار

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-9

10.52547/jmj.19.1.2

عبدالرضا ستوده جهرمی؛ محمد کارگر؛ ملیحه مرادزاده؛ فرشید کفیل زاده؛ مرضیه جمالی دوست


تاثیر کروسین بر میزان بیان miRNA-15a در سلول های B ترانسفورم شده با ویروس اپشتین بار

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-31

10.52547/jmj.18.3.21

عبدالرضا ستوده جهرمی؛ ملیحه مرادزاده؛ محمد کارگر؛ فرشید کفیل زاده؛ مرضیه جمالی دوست


عوامل موثر بر حضور و عدم حضور در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-14

10.29252/jmj.11.1.2

محمدیاسین کرمی؛ آیدا امانت؛ اطهر راسخ جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


میزان سرمی هموسیستئین، اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 28-32

10.29252/jmj.9.1.28

عبدالرضا ستوده جهرمی؛ محمدرضا فرجام؛ محمد شجاعی


شیوع آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز جهرم

دوره 5، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 38-43

10.29252/jmj.5.3.4.38

عبدالرضا ستوده جهرمی؛ فروغ نجات الهی؛ محمد مهدی حسینی


آنتی توکسی پلاسما ،آنتی بادی درزنان با سابقه سقط یا مرگ جنین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 47-52

10.29252/jmj.5.1.2.47

عبدالرضا ستوده جهرمی