کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
بررسی تاثیر مسیر بالینی بر رفتارهای خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-17

مهدی دانایی مقدم؛ حمیده یزدی مقدم؛ جواد موحد زاده


عوامل موثر بر کیفیت زندگی پس از زایمان زنان شهر شیراز؛ مطالعه ای مقطعی در سال 1400

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 45-52

یاسر ساریخانی؛ محمد رفیعی؛ طاهره استوار


تأثیر هشت هفته تمرین های پیلاتس بر درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسپوندیلولیزیس

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-41

10.52547/jmj.17.1.33

سعید جمالی برایجانی؛ نادر رهنما؛ سعید ابریشم کار


مقایسه کیفیت زندگی زنان تحت درمان هورمونی و هیسترکتومی به علت خونریزی غیر طبیعی رحم

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 59-65

10.29252/jmj.11.4.8

اشرف کاظمی؛ مینا همایونی؛ فخری صبوحی


کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک

دوره 10، شماره 3، دی 1391، صفحه 1-7

10.29252/jmj.10.3.1

راهله جوان‌بختیان قهفرخی؛ عباس عباس‌زاده


کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیالیزی

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 19-27

10.29252/jmj.10.4.19

اعظم نامدار؛ شیوا بیگی زاده؛ صدیقه نجفی پور


مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران 1387

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 38-45

10.29252/jmj.9.1.38

داود رسولی؛ فریبا نصیری زیبا؛ رضا نبی امجد؛ حمید حقانی