کلیدواژه‌ها = زنان
تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر میزان آدیپسین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 54-62

10.52547/jmj.19.1.7

فرزانه کاوه؛ محمد فرامرزی؛ علی شفیع زاده؛ زهرا رئیسی؛ زهرا همتی فارسانی


مقایسه عملکرد و التهاب ریوی دوندگان نیمه استقامت حرفه ای و غیر ورزشکاران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 15-20

10.29252/jmj.14.2.15

لیلی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سید محمود حجازی؛ محمد حسین زاده؛ محسن ناصر؛ اکسیر ویزواری


اثر هشت هفته تمرین زومبا بر ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 21-30

10.29252/jmj.14.2.21

مرجان حق جو؛ عبدالصالح زر؛ سید علی حسینی


تأثیر دوازده هفته تمرینات هوازی بر میزان ابستاتین سرم در زنان چاق

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-8

10.29252/jmj.11.4.1

فرزانه تقیان؛ مریم ذوالفقاری


تأثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام آزمون پاپ اسمیر در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 53-59

10.29252/jmj.10.1.53

محمود کریمی؛ مهدی جلالی؛ شمس الدین نیکنامی؛ فرخنده امین شکروی؛ صدیقه السادات طوافیان