کلیدواژه‌ها = حافظه
اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده ی توموری آلفا بر رت های ماده مبتلا به آلزایمر

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 57-62

10.29252/jmj.13.4.57

مهسا زارع؛ محمد امین عدالت منش؛ عبدالصالح زر


بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella Sativa) بر یادگیری وحافظه فضایی در موش صحرایی نر بالغ

دوره 12، شماره 1، دی 1393، صفحه 27-36

10.29252/jmj.12.1.27

زهرا تمدن فرد؛ لیلی سپهر آرا؛ حبیب الله جوهری


اثر تقویت حافظه با استفاده از آگونیست کولینرژیک و موسیقی در پیدایش وابستگی به مورفین به روش ترجیح مکان شرطی در موش سوری نر

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 63-71

10.29252/jmj.11.1.9

سید ابراهیم حسینی؛ مختار مختاری؛ اکبر وحدتی؛ نعمت اله رزمی؛ فرناز توکلی


بررسی تأثیر جانبی شدن مغز بر عملکرد حافظه

دوره 10، شماره 3، دی 1391، صفحه 43-50

10.29252/jmj.10.3.43

مریم شاهنده؛ احمد علی‌پور