کلیدواژه‌ها = خون
مقایسه تقاضاهای خون با شاخص های انتقال خون در بیمارستانهای شهرستان جهرم

دوره 12، شماره 1، دی 1393، صفحه 63-69

10.29252/jmj.12.1.63

مریم داشاب؛ کاوس صلح جو؛ سعیده عرفانیان


جداسازی زیرگروه B-1 لنفوسیت های B از خون بند ناف انسان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 33-40

10.29252/jmj.11.1.5

جواد سنچولی؛ نریمان مصفا؛ عزیز شهرکی واحد؛ غلامحسین فرجاه


بررسی میزان نیاز به ترانسفوزیون خون و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت جراحی پروستات

دوره 10، شماره 3، دی 1391، صفحه 51-55

10.29252/jmj.10.3.51

کامیار توکلی طبسی؛ شبنم محمدی؛ هدی جلایر


اثر هندوانه ابوجهل بر گلوکز خون در خرگوش های دیابتی

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 27-32

10.29252/jmj.9.4.27

نازنین دشتی؛ مرضیه زمانی؛ رضا مهدوی؛ علیرضا استادرحیمی