کلیدواژه‌ها = ورزش
اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول‌های سیستم ایمنی موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 49-54

10.29252/jmj.10.4.49

اصغر نیک سرشت؛ شهرزاد فهرستی حقیقی؛ کاوس صلح جو؛ حسین کارگر جهرمی


تاثیر مصرف کافئین بر فشار خون و ضربان قلب در زمان استراحت و تمرین ورزشی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-13

10.29252/jmj.9.1.7

اعظم موسوی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محسن ثالثی؛ فرهاد دریانوش؛ ابراهیم خوشنام؛ اصغر نیک سرشت؛ منصوره همتی


آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمان

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 43-48

10.29252/jmj.8.4.43

معصومه عابدزاده؛ محبوبه تائبی؛ زهره سادات؛ فرزانه صابری