کلیدواژه‌ها = کلیه
اثر علف کش گلیفوزیت بر بافت کلیه در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 9-16

10.29252/jmj.11.4.2

حجت اله کریمی جشنی؛ لاله نوین؛ محمد پوراحمدی


کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک

دوره 10، شماره 3، دی 1391، صفحه 1-7

10.29252/jmj.10.3.1

راهله جوان‌بختیان قهفرخی؛ عباس عباس‌زاده


مقایسه سطح IL2، IL6 و TNF در دهنده‌های مرگ مغزی و افراد دهنده کلیه زنده به همراه بررسی ارتباط آن با عملکرد حاد کلیه پیوندی در بیماران گیرنده پیوند در بیمارستان نمازی شیراز در سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 8-14

10.29252/jmj.9.2.8

مریم پاک فطرت؛ جمشید روزبه؛ نگار آذرپیرا؛ فاطمه افتخاریان؛ رضا صحرایی


اثر داروی اکسی متولون روی بافت کلیه در فرزندان یک روزه رت‌های باردار

دوره 9، شماره 3، تیر 1390، صفحه 8-13

10.29252/jmj.9.3.2

حجت اله کریمی جشنی؛ شمسی بندک؛ امیراشکان مهجور