نویسنده = اباذر روستازاده
افزایش زمان پرتودهی سلول های سرطانی رده MCF-7 و فعال شدن مسیرهای مرتبط با دیابت نوع 1

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 54-61

مجید کوثری؛ محمد رضا تقوا؛ اباذر روستازاده


ارتباط اینترلوکین 17 و فاگوزوم با ترمیم بعد از انفارکتوس حاد میوکارد

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 55-61

میرزاعلی مفضل جهرمی؛ کیمیا رسولی پور؛ زهرا استخر؛ حامد میر؛ اباذر روستازاده


اگزوزوم های خارج سلولی و پره اکلامپسی : یک مطالعه مبتنی برداده های ریز آرایه و تحلیل عملکرد

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-7

مهدی کریمی؛ اباذر روستازاده


انتقال دهنده پلی آمین ATP13A2 و کووید 19: یک مطالعه مبتنی برداده های ریز آرایه و تحلیل عملکرد

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 14-19

محسن علیپور؛ اباذر روستازاده


چالش های تشخیص آزمایشگاهی کووید 19: یک مطالعه مبتنی بر RT-PCR

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-68

10.52547/jmj.19.1.8

سعیده عرفانیان؛ دانش جوشقانی؛ محسن فرهنگ؛ اباذر روستازاده