کلیدواژه‌ها = کلسترول
شیوع اختلالات پروفایل چربی خون و عوامل مرتبط در نوجوانان سالم شهرستان کوار، استان فارس

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-40

10.52547/jmj.16.1.35

فروغ صاکی؛ غلامحسین عمرانی


بررسی اثر عصاره متانولی میوه گیاه قره قاط (Vaccinum arctostaphylos L) بر میزان گلوکز، شاخص های زیستی اکسیداتیو، HDL وکلسترول در رت های دیابتی نر نژاد Wistar

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 23-32

10.29252/jmj.13.4.23

مینا فیروزه؛ کهین شاهانی پور


بررسی اثرات محافظتی عصاره دانه های جو و یولاف بر تعدادی از پارامترهای خونی (HDL، کلسترول و تری‎گلیسرید) در موش صحرایی نر تغذیه شونده با رژیم غذایی پرچرب

دوره 12، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 31-37

10.29252/jmj.12.2.31

ابوطالب ارشدی؛ ابراهیم طالبی؛ یعقوب طاهری؛ حسین کارگر


اثرات سودمند میوه نارس گیاه (MC) ‌بربرخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 16-20

10.29252/jmj.5.1.2.16

محمد رضا حاجی زاده؛ مهدی محمودی؛ محمدرضا میرزایی؛ علی محی الدینی؛ احمدرضا سیادی؛ عباس صادقی؛ محمد خالقی