نویسنده = فرهاد دریانوش
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا روی محتوای پروتئین‌های گیرنده فعال‌شده تکثیرکننده پراکسی زوم گاما (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma) و دامنه PR حاوی 16 (PR domain containing 16) در بافت چربی موش‌های صحرایی نر اسپراگوداولی مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اضافه وزن

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-9

10.52547/jmj.16.4.1

مریم شعبانی؛ محسن ثالثی؛ فرهاد دریانوش


تأثیر تمرین شنا بر بیان ژن‌های CYP17A1 و CYP19A1 در بافت تخمدان رت‌های ویستار سالم

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 16-23

10.52547/jmj.16.1.16

مریم السادات میری؛ امین اله بهاء الدینی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ فرهاد دریانوش؛ فیروزه غلامپور


تاثیر مصرف کافئین بر فشار خون و ضربان قلب در زمان استراحت و تمرین ورزشی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-13

10.29252/jmj.9.1.7

اعظم موسوی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محسن ثالثی؛ فرهاد دریانوش؛ ابراهیم خوشنام؛ اصغر نیک سرشت؛ منصوره همتی